Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Pri jazdení na koni dbáme najmä o:

to, aby sa priebeh jazdenia nestal povinnou, monotónnou záležitosťou ako pre jazdca, tak pre koňa. Jednotlivá jazda sa vždy začína 5 a viac minútami kroku. Koník sa vďaka nemu „rozchodí“, teda uvoľní si jednotlivé svaly a zároveň má jazdec možnosť sa s koňom zosúladiť. Krokovanie na začiatku práce je vhodné koňovi spestriť väčšími kruhmi, zmenami smeru alebo občasným zastavením a následným vykročením. To všetko však prebieha na voľnej oťaži a plynule, bez zvýšeného tlaku, aby sme koňa neznechutili.
Po krokovaní je vhodné koňa zahriať v kluse, rovnako ako pri krokovaní použijeme rôzne jazdiarenské cviky a zmeny chodu. Až po klusaní a správnom zahriatí koňa je možné s koňom cválať alebo skákať. Samozrejme aj pri cvale dbáme na to, aby jazda nebola monotónna ale naopak zaujímavá. Zmeny ruchu /stoj-krok- klus-cval/ v rôznom poradí sú vítané, rovnako ako zmeny smeru alebo iné jazdiarenské cviky.
My zvykneme po „ťažšej“ práci koníka tzv. vyklusať na zahodenej oťaži a až na záver vykráčať jeho tempom. Pred odchodom do stajne má byť kôň „vydýchaný“ a jeho tep ustálený.
Je to poďakovanie koňovi za jeho spoluprácu pri jazdení a ochotu spríjemniť nám deň. :-)

Všeobecné Pravidlá Jazdenia

1. PRAVIDLÁ NA JAZDIARNI A V JAZDECKEJ HALE
 • Pred vstupom do jazdiarne sa vždy zapíska, alebo sa položí otázka: ,Voľná brána?, rovnaké pravidlo platí pri odchode.
 • Pri vstupe na jazdiareň (do haly), sa pozdraví, rovnako ako pri odchode.
 • V jazdiarni s koňmi sa smie bez koňa zdržovať len tréner alebo ním určené osoby.
 • Pravidlá na jazdiarni určuje tréner, učiteľ jazdy, alebo osoba ktorá bola kompetentnými poverená. Len oni majú právo z jazdiarne vylúčiť jazdca, ktorý je voči ostatným nekorektný (nedodržuje pravidlá).
 • Jazdecká škola má vždy na jazdiarni prednosť a ostáva aj v kroku na stene. Sme ohľaduplní voči začiatočníkom!
 • Pri jazdení sa stretávajú vždy ľavé ruky.
 • Jazdec, ktorý jazdí na ľavú ruku má prednosť, rovnako ako jazdci na dlhej stene.
 • Pri jazdení na veľkom kruhu je jazdec povinný nechať dlhú stenu voľnú.
 • Krok sa jazdí min. 2 metre od steny a nikdy nejdú dva kone súčasne vedľa seba.
 • Zastavenie na dlhej stene nie je povolené!
 • Predbiehanie na dlhej stene, nie je povolené!
 • Lonžovanie na jazdiarni je možné len po dohovore s učiteľom jazdy (trénerom).
 • Pri voltížovom jazdení je kruh určený výhradne na tento účel! Je zakázané
 • v prípade tréningu, do tohto priestoru s koňom vstupovať!
 • Jazdecké deky a oblečenie sa odkladajú na miesta na to určené, nepokladajú sa na povrch jazdiarne!
 • Stavba skokových prekážok je možná vo vyhradenom čase, jazdec je povinný si skokový materiál po sebe upratať!
 • Na tribúne a v blízkosti jazdiarne zachovávajte bezpodmienečne ticho!

2. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU V TERÉNE

Jazdenie v prírode je dôležitou súčasťou základného výcviku. Jeho predpokladom je, okrem jazdcovej istoty v sedle, aj rešpektovanie a ovládanie pravidiel v teréne. V prírode je jazdec v prvom rade hosťom a preto by sa mal správať tak, aby nezískal odporcov z okolia, ale len priateľov. Menej skúsení jazdci by sa mali vyvarovať stretnutia s cestou a mali by vyhľadávať na jazdenie len terén a pridŕžať sa jazdenia v blízkosti areálu.
Neskúsení jazdci by do terénu nikdy nemali ísť!
 • Jazdec v teréne musí mať troj alebo štvorbodovú prilbu. Na nohách jazdecké čižmy alebo chapsy.
 • Sedlo a uzdečka sa pred každou jazdou musia dôkladne prezrieť
 • Do terénu by mali ísť len skúsení jazdci, ktorí samostatne ovládajú koňa
 • Na vychádzku by sa malo chodiť v skupinách 2 – 3 jazdcov, resp. trénera, alebo učiteľa jazdy
 • Skúsený jazdec ide vždy ako prvý, ak ide na vychádzku skupina, tak nielen vpredu ide skúsený jazdec, ale aj na konci v skupine
 • V skupine sa jazdí v rozostupoch 3 – 4 m
 • Pre kone volíme vhodný terén, neklusáme a necválame po tvrdom povrchu
 • Na vychádzku volíme vhodné pohodlné jazdecké oblečenie
 • Nekričíme, neplašíme vtáctvo, jazdíme ohľaduplne, sme ohľaduplní voči iným jazdcom, nejazdcom a obozretní k ostatným zvieratám
 • Prvých a posledných 10 – 15 minút krokujeme

3. ETICKÉ ZÁSADY

 • Každý jazdec, majiteľ koňa, poverená osoba, od chvíle prevzatia koňa preberá za neho zodpovednosť
 • Držanie a vodenie koňa sa prispôsobuje jeho prirodzeným potrebám
 • Telesné a duševné zdravie koňa je zo všetkého najdôležitejšie bez ohľadu na to k čomu sa používa
 • Každého koňa si treba vážiť a ctiť bez ohľadu na plemeno, vek, pohlavie a použitie do chovu, k volnému času alebo športu
 • Historický vznik koňa treba odovzdávať mladšej generácii, pretože aj táto oblasť je súčasťou histórie a kultúry
 • Zaobchádzanie s koňom formuje osobnosť mladých ľudí, učí k zodpovednosti a láske
 • Človek, ktorý používa koňa ku športu, sa má spoločne s koňom, ktorý mu
 • bol zverený, vzdelávať. Cieľom takéhoto vzdelávania je dosiahnutie harmónie medzi človekom a koňom
 • Použitie koní vo výkonnostnom športe, tak isto ako aj vo všeobecnom jazdení (vozotajstvo, voltíž, drezúra, skoky...) sa musíme orientovať na nadanie koňa, prispôsobiť sa jeho schopnostiam výkonu a ochoty. Odmietať zvyšovanie výkonnosti rôznymi podpornými liekmi a nevhodnými zásahmi človeka!!!
 • Zodpovednosť človeka za zvereného koňa sa týka nielen počas života, ale aj pri sklonku života koňa. S touto zodpovednosťou sa musí človek v prospech koňa vyrovnať

"Stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo si k sebe prípútal."
Antoine de Saint Exupéry