Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Postup pri objednaní darčekového poukazu, do emailu uvediete:

- vybraný vzor poukazu
- meno obdarovanej osoby
- predpokladaný dátum začatia čerpania jázd

Na prvú jazdu sa treba objednať minimálne 3 dni vopred

Nezabudnite si stiahnuť a vyplniť tlačivá:

- Potvrdenie pred jazdou
- Prihláška na hodiny/kurzy

Tlačivá treba odovzdať /zaslať na mail/ pred prvou jazdou na koni. Následne vám poukaz prispôsobíme /teda doň vpíšeme meno obdarovanej osoby a počet hodín a zašleme na mail.

Úhrada platby na účet:
2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557
Pričom do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno obdarovanej osoby
Poukaz nadobúda platnosť prijatím platby a jeho platnosť je 1 rok od zakúpenia.

Darčekové poukazy, platnosť 6 mesiacov


Motív: Dospelý

Motív: Detský

Motív: Kôň

Upozorňujeme, že v prípade nevhodného počasia /silný dážď, nárazový vietor, mrznúci dážď/, alebo nevhodný podklad jazdiarne po daždi či mraze / rozmočený alebo zamrznutý/, jazdecké hodiny sa presunú na náhradný termín z dôvodu bezpečnosti jazdcov a koní! Jazdci budú vopred upozornení emailom.