Na začiatku bola Inuška...

..na začiatku bola Inuška... pomáhali sme si navzájom, potrebovali sme jedna druhú...práve Inuška ma naučila, že treba nezištne pomáhať druhým... Za svojho života rozdávala radosť, nádej a vieru nespočetnému množstvu detí i dospelých.. a práve kvôli pomoci druhým sme založili Občianske Združenie DARKONA. pre mnohých je O.Z.DARKONA miestom, kde nájdu pomoc, či už fyzickú, alebo psychickú, kde nájdu podporu...

Pre tých čo Inušku poznali je ale DARKONA najmä miestom, kde nikdy nezabudnú na jej odkaz... dôvera, úcta, trpezlivosť, česť, odvaha, pokora, viera, nádej a láska ...Nech je teda O.Z.DARKONA symbolom, ktorý bude pripomínať Inuškin DAR...DAR KOŇA...

OZ Darkona

OZ Darkona od roku 2004 združuje ľudí so záujmom o kone a pomoc ľudom.
Okrem rekreačného jazdenia, vozenia detí a možnosti tráviť voľný čas v spoločnosti koní, ponúkame aj pedagogicko- psychologické jazdenie.
Deti aj dospelí sa u nás učia nie len starostlivosti o kone, ale aj zodpovednosti za seba a ostatných a získavajú zdravé sebavedomie potrebné pre uplatnenie vo všetkých oblastiach života.

Členom OZ DARKONA sa automaticky stáva každý:

  • Kto využije našu ponuku jazdenia / jazdecké hodiny, jazdecké kurzy, vozenie či darčekové poukazy/,
  • Kto má záujem sa podieľať na chode a činnostiach združenia či už výpomocou pri starostlivosti o koníky alebo pomocou v stajni a na jazdiarni,
  • Kto chce tráviť svoj voľný čas v prítomnosti koní, koho zaujíma etológia koní, podpora hipoterapie, pedagogicko-psychologického jazdenia a rekreačného jazdenia ako prevencia drogových a iných závislostí, či civilizačných ochorení.
  • Kto potrebuje odbúrať stres z každodenných starostí v prekrásnom prostredí zelene a načerpať energiu do ďalšieho dňa prostredníctvom prítomnosti koní.
  • Kto miluje kone a nielen jazdenie, chce jazdu na koni vnímať ako spoluprácu a nie ako diktatúru a pri jazde na koni bude brať ohľad aj na potreby koňa a nielen na svoje potreby.
  • Kto potrebuje rekreačné jazdenie ako formu spoločnej zábavy, posilnenie tela a ducha jazdca aj koňa, ako aj zlepšenie fyzickej a psychickej kondície oboch.
  • A v neposlednom rade každý, kto preferuje rodinnú atmosféru a spoločnosť obyčajných ľudí od koní.

Členstvo je možné zmeniť na jednu z príspevkových foriem členstva /členstvo „1“ alebo členstvo „2“/, pri ktorej má zvýhodnené jazdecké hodiny, v závislosti od plnenia podmienok členstva.

Majte, prosím, na pamäti, že v OZ DARKONA jazdíte na koňoch rekreačných, ktorých milujú všetci členovia OZ DARKONA a považujú ich za svojich kamarátov. Naše koníky si v živote prešli rôznymi životnými skúškami a zaslúžia si láskavé a férové zaobchádzanie. Vďaka takému zaobchádzaniu a celkovému manažmentu sa tešia dobrému zdraviu a psychickej pohode a vďaka tomu vám dávajú to najlepšie zo seba a to je vzácny pocit súhry jazdca s koňom. Možno nepodávajú vrcholové výkony na športových kolbiskách, no denne rozdávajú radosť deťom a dospelým, ktorí zavítajú do OZ DARKONA. A to je zasa odmenou pre nás, ktorí sa o činnosť OZ DARKONA staráme. Najväčšou odmenou pre nás, cennejšou ako zlatý pohár a farebná stužka, je úsmev človeka a spokojnosť koní. ĎAKUJEME