Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Ponúkame vám:

Možnosť tráviť svoj voľný čas v spoločnosti koní ako aj jazdenie na koni, v prekrásnom areáli Závodiska š.p, dostihovej dráhy. Pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov, deti aj dospelých, ktorí majú radi nielen jazdu na koni ale najmä kone ako také, chcú im byť bližšie, niečo sa naučiť o koňoch ako takých, spoznávať krásy jazdy na koni a zároveň chcú stráviť voľný čas v rodinnej atmosfére.
Majte, prosím, na pamäti, že v OZ DARKONA jazdíte na koňoch rekreačných, ktorých milujú všetci členovia OZ DARKONA a považujú ich za svojich kamarátov. Naše koníky si v živote prešli rôznymi životnými skúškami a zaslúžia si láskavé a férové zaobchádzanie. Vďaka takému zaobchádzaniu a celkovému manažmentu sa tešia dobrému zdraviu a psychickej pohode a vďaka tomu vám dávajú to najlepšie zo seba a to je vzácny pocit súhry jazdca s koňom. Možno nepodávajú vrcholové výkony na športových kolbiskách, no denne rozdávajú radosť deťom a dospelým, ktorí zavítajú do OZ DARKONA. A to je zasa odmenou pre nás, ktorí sa o činnosť OZ DARKONA staráme. Najväčšou odmenou pre nás, cennejšou ako zlatý pohár a farebná stužka, je úsmev človeka a spokojnosť koní. ĎAKUJEME

Všetky jazdecké hodiny, okrem Skupinového jazdenia, prebiehajú pod individuálnym dohľadom a priebeh každej hodiny je prispôsobený schopnostiam a skúsenostiam jazdca ako aj podmienkam na jazdiarni. Jazdecké hodiny / zrušenie hodiny jazdcom / sú prenosné iba po dohode s vedením klubu, trénerom zrušené hodiny / nepriazeň počasia a podobne / sa budú nahrádzať v dohodnutých termínoch.  

Úhrada platby na účet vo VÚB:
  2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557
  pričom do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno jazdca, ktorý jazdy absolvuje.
Jazdecká hodina, kurz, balíček alebo členský príspevok sa platia  vopred na účet vo VÚB IBAN  SK2702000000002002522557 , pričom úhrada musí byť realizovaná tak aby v čase začatia jazdy bola platba pripísaná na účet združenia.

Individuálna jazdecká hodina 60 minút

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 10 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí Jazdecká hodina prebieha celá v sedle, pričom si vyhradzujeme približne 5-10 minút na prispôsobenie strmeňov jazdcovi a základné inštrukcie, na začiatku hodiny. Každá jazdecká hodina sa začína a končí cca 10 minútami kroku, Priebeh jazdeckej hodiny /klus, cval, samostatné jazdenie bez lonže/ prispôsobujeme schopnostiam a znalostiam jazdca ako aj povrchu jazdiarne a bezpečnostným pravidlám, pričom sa dôraz kladie v prvom rade na bezpečnosť a komfort jazdca ale aj koňa. Z tohto dôvodu sa zameriavame na presnú výuku správneho sedu a ovládania koňa, formou správnych pomôcok.

Odporúčame dostaviť sa aspoň 5 minút pred začiatkom hodiny pre prípad bezplatného zapožičania ochranných pomôcok ako je bezpečnostná prilba, vesta alebo chrániče nôh. Jazdecká hodina sa platí vopred  na účet, platba musí byť pripísaná na účet OZ DARKONA vždy pred začiatkom hodiny. Výuku čistenia, sedlania a uzdenia koňa je možné si dohodnúť individuálne z časových dôvodov.
Každú jednotlivú jazdeckú hodinu je potrebné si dohodnúť vopred, v závislosti od pracovného plánu OZ DARKONA. Dohodnutý termín nadobúda platnosť úhradou jazdeckej hodiny.
Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred,  minimálne 1 deň pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 1 deň pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.  

Jazdecký kurz 10 x 60 minút

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 10 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí
  Jazdecký kurz je platný maimálne 11 týždňov / 1 hodina týždenne/  od prvej hodiny, preniesť sa po dohode dajú len 2 jazdecké hodiny, vo výnimočných prípadoch vieme jazdecký kurz dočasne prerušiť.
Jazdecký kurz je súhrn jazdeckých hodín, pričom priebeh hodín sa mení individuálne podľa zlepšenia jazdeckých schopností. Výhodou kurzu okrem ceny je, že Vami vybrané termíny budete mať zarezervované pravidelne až do ukončenia kurzu, v prípade zakúpenia každého ďalšieho kurzu do celkového ukončenia jázd.
Platnosť začatia čerpania darčekovej poukážky či jazdeckého kurzu je rok odo dňa zakúpenia. Jazdecký kurz sa platí  vopred na účet, platba musí byť pripísaná na účet OZ DARKONA pred začiatkom prvej hodiny . Výuku čistenia, sedlania a uzdenia koňa je možné si dohodnúť individuálne z časových dôvodov. Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred,  minimálne 1 deň pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 1 deň pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Vozenie detí

Vozenie detí je možné len pri objednávke 2 kone na 2 hodiny a len v rámci areálu.
Každý kôň je počas vozenia vedený členom združenia, dieťa je istené ďalším členom.
Táto ponuka je závislá od voľných termínov – info cez mail.

Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred,  minimálne 1 deň pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Upozorňujeme, že v prípade nevhodného počasia /silný dážď, nárazový vietor, mrznúci dážď/, alebo nevhodný podklad jazdiarne po daždi či mraze / rozmočený alebo zamrznutý/, jazdecké hodiny sa presunú na náhradný termín z dôvodu bezpečnosti jazdcov a koní! Jazdci budú vopred upozornení sms správou alebo emailom.

Radi uvítame každého, koho zaujímajú kone ako také a jazdenie na nich vníma ako spoločnú aktivitu, pri ktorej je dôležitá spokojnosť nielen jazdca ale najmä koňa.

Kurz odporúčame vyjazdiť do troch mesiacov od absolvovania prvej hodiny.

Platnosť darčekovej poukážky či jazdeckého kurzu je 6 mesiacov odo dňa zakúpenia.