Prosíme klientov aby nás kontaktovali formou emailu uvedeného tu na stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Cenník:

Platný od 1.3.2020

Úhrada platby na účet vo VÚB:  2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557  pričom do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno jazdca, ktorý jazdy absolvuje. Úhradu realizujte po dohodnutí termínu prostredníctvom mailu na: info@darkona.sk
Jazdecká hodina, kurz, balíček alebo členský príspevok sa platia  vopred na účet vo VÚB: IBAN  SK2702000000002002522557 , pričom úhrada musí byť realizovaná tak aby v čase začatia jazdy bola platba pripísaná na účet združenia.

 

Individuálna jazdecká hodina                     60 minút   22 eur

Individuálny jazdecký kurz           10 x 60 minút       200 eur


Jazdecký kurz je platný 10 týždňov / 1 hodina týždenne/ od prvej hodiny, preniesť sa po dohode dajú len 2 jazdecké hodiny, vo výnimočných prípadoch vieme jazdecký kurz dočasne prerušiť.

Balíček č.1:               1 mes: 4 h x 21 eur       84 eur           2 mes: 8 h x 20 eur   160 eur


Balíček obsahuje jednu jazdeckú hodinu týždenne, teda 4 hodiny v mesiaci, v dohodnutom pravidelnom termíne. Celá hodina / 60 min/ je absolvovaná v sedle / madlách, pričom si vyhradzujeme 5 – 10 minút na úpravu výstroja jazdca a koňa.
Z balíčka je do ďalšieho mesiaca prenosná len 1 jazdcom zrušená hodina / po dohode /.
Neospravedlnené hodiny sa považujú za absolvované.

Extra 1: 1 mes:   4 h x 20 eur ….... 80 eur     2 mes: 8 h x 19 eur ....152 eur


Extra balíček je viazaný prípravou koňa na hodinu alebo odstrojením a očistením koňa po hodine, prípadne výpomocou v stajni. Pre jazdca to znamená, že sa buď dostaví na hodinu o 30 minút skôr aby si koňa nachystal alebo zostane 30 minút po hodine aby koňa po jazde odstrojil a očistil.
Jazdec musí byť schopný si vedieť koňa samostatne očistiť a ustrojiť, prípadne absolvovať úvodné zaškolenie.
Termíny na uplatnenie balíčka Extra stanovuje prevádzkovateľ.
Balíček obsahuje jednu jazdeckú hodinu týždenne, teda 4 hodiny v mesiaci, v dohodnutom pravidelnom termíne. Celá hodina / 60

Balíček č.2: 1 mes:   8 h x 20 eur ..... 160 eur     2 mes: 16 h x 19 eur.... 304 eur


Balíček obsahuje 2 jazdecké hodiny týždenne, teda 8 hodín v mesiaci, v do min/ je absolvovaná v sedle / madlách, pričom si vyhradzujeme 5 – 10 minút na úpravu výstroja jazdca a koňa.
Z balíčka je do ďalšieho mesiaca prenosná len 1 jazdcom zrušená hodina / po dohode /. Neospravedlnené hodiny sa považujú za absolvované.

Balíček obsahuje 2 jazdecké hodiny týždenne, teda 8 hodín v mesiaci, v dohodnutom pravidelnom termíne. Celá hodina / 60 min/ je absolvovaná v sedle / madlách, pričom si vyhradzujeme 5 – 10 minút na úpravu výstroja jazdca a koňa.
Z balíčka sú do ďalšieho mesiaca prenosné len 2 jazdcom zrušené hodiny / po dohode /.
Neospravedlnené hodiny sa považujú za absolvované.

Extra 2: 1 mes: 8 h x 19 eur ….. 152 eur     2 mes: 16 h x 18 eur ...... 288 eur


Extra balíček je viazaný prípravou koňa na hodinu alebo odstrojením a očistením koňa po hodine, prípadne výpomocou v stajni. Pre jazdca to znamená, že sa buď dostaví na hodinu o 30 minút skôr aby si koňa nachystal alebo zostane 30 minút po hodine aby koňa po jazde odstrojil a očistil. Jazdec musí byť schopný si vedieť koňa samostatne očistiť a ustrojiť, prípadne absolvovať úvodné zaškolenie.
Termíny na uplatnenie balíčka Extra stanovuje prevádzkovateľ.
Balíček obsahuje 2 jazdecké hodiny týždenne, teda 8 hodín v mesiaci, v dohodnutom pravidelnom termíne.
Celá hodina / 60 min/ je absolvovaná v sedle / madlách, pričom si vyhradzujeme 5 – 10 minút na úpravu výstroja jazdca a koňa.
Z balíčka sú do ďalšieho mesiaca prenosné len 2 jazdcom zrušené hodiny / po dohode /.
Neospravedlnené hodiny sa považujú za absolvované.

Skupinové jazdenie   10 hodín   160 eur


Skupinové jazdenie prebieha pod dozorom trénera v počte koní maximálne 4, minimálne 2.
Skupinové jazdenie platí 3 mesiace od prvej hodiny. Prenosné sú len 2 hodiny po dohode.
Skupinové jazdenie je len pre skúsených jazdcov / ovláda samostatne koňa vo všetkých jeho chodoch /, len po absolvovaní skúšobnej jednorazovej hodiny a je možné len v závislosti od voľných termínov – info cez mail.

Vozenie detí   kôň/ hodina   40 eur


Vozenie detí je možné len pri objednávke 2 kone na 1 alebo 2 hodiny a len v rámci areálu.
Táto ponuka je závislá od voľných termínov – info cez mail.

Členstvo   1 mesiac   40 eur


Výhodou členstva je možnosť odjazdiť si 4 tréningové hodiny v mesiaci v rámci členského poplatku.
Podmienkou členstva je výpomoc v stajni, na jazdiarni alebo pri vození detí aspoň 5 hodiny týždenne, teda 20 hodín v mesiaci.
V prípade, že člen vypomáha nad rámec podmienených hodín, má možnosť si za každé ďalšie 4 hodiny výpomoci odjazdiť ďalšiu hodinu bezplatne. Prípadne je možné dohodnúť si s vedením klubu zľavu na členskom poplatku.