Z dôvodu riešenia problémov S mobilným telefónom, prosíme klientov aby nás kontaktovali formou emailu uvedeného tu na stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Pred prvou jazdou je potrebné priniest vyplnené oba dokumenty:

Potvrdenie pred jazdou

Prihláška na hodiny/kurzy

Všetci jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť s prilbou /na hlave :) /, ideálne aj s vestou/na trupe/, pričom osobám starším ako 18 rokov sa tento outfit vrelo odporúča :). Máme dobré, pokojné, slušné a prevažne poslušné a vychované kone, ale ako všetci milovníci koní dobre vieme, sú to plaché zvieratá a vždy ich môže vyplašiť nejaká tá útočná letiaca igelitová taška, prípadne nevychovaný psík či človek. A v tom prípade je lepšie keď si prípadný možný pád odnesie prilba alebo vesta a nie hlava alebo rebrá jazdca.

Cenník:

Platný od 15.3.2018

Úhrada platby na účet: 2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557 pričom do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno jazdca, ktorý jazdy absolvuje.

Členský príspevok na Jazdeckú hodinu /60 minút/:       18 eur

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 7 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí“ Jazdecká hodina prebieha celá v sedle, pričom si vyhradzujeme približne 5-10 minút na prispôsobenie strmeňov jazdcovi a základné inštrukcie, na začiatku hodiny. Každá jazdecká hodina sa začína a končí cca 5 minútami kroku, Priebeh jazdeckej hodiny /klus, cval, samostatné jazdenie bez lonže/ prispôsobujeme schopnostiam a znalostiam jazdca ako aj povrchu jazdiarne a bezpečnostným pravidlám, pričom sa dôraz kladie v prvom rade na bezpečnosť a komfort jazdca ale aj koňa. Z tohto dôvodu sa zameriavame na presnú výuku správneho sedu a ovládania koňa, formou správnych pomôcok.

Odporúčame dostaviť sa aspoň 5 minút pred začiatkom hodiny pre prípad bezplatného zapožičania ochranných pomôcok ako je bezpečnostná prilba, vesta alebo chrániče nôh. Jazdecká hodina sa platí vopred na účet, platba musí byť pripísaná na účet OZ Darkona vždy pred začiatkom hodiny. Dohodnutý termín nadobúda platnosť úhradou jazdeckej hodiny.

Výuku čistenia, sedlania a uzdenia koňa je možné si dohodnúť individuálne z časových dôvodov. Každú jednotlivú jazdeckú hodinu je potrebné si dohodnúť vopred, v závislosti od pracovného plánu OZ DARKONA.

Členský príspevok na Jazdeckú hodinu sa platí vopred na účet vo VÚB 2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557 /musí byť uhradená v čase začatia jazdy/

Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Členský príspevok na Jazdecký kurz /10 hodín x 60 minút/       160 eur

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 7 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí“ Je súhrn jazdeckých hodín, pričom priebeh hodín sa mení individuálne podľa zlepšenia jazdeckých schopností. Výhodou kurzu okrem ceny je, že Vami vybrané termíny budete mať zarezervované pravidelne až do ukončenia kurzu, v prípade zakúpenia každého ďalšieho kurzu do celkového ukončenia jázd.

Kurz odporúčame vyjazdiť do troch mesiacov od absolvovania prvej hodiny. Platnosť darčekovej poukážky či jazdeckého kurzu je rok odo dňa zakúpenia. Jazdecký kurz sa platí vopred na účet, platba musí byť pripísaná na účet OZ DARKONA pred začiatkom prvej hodiny. Výuku čistenia, sedlania a uzdenia koňa je možné si dohodnúť individuálne z časových dôvodov.

Členský príspevok na Jazdecký kurz sa platí vopred na účet vo VÚB 2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557 /musí byť pripísaná na účet v čase začatia jazdy/ Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Členský príspevok na Vozenie detí /30 minút/       12 eur

Vozenie detí vo veku, kedy ešte nie sú schopné absolvovať jazdecký výcvik, ktoré je možné v závislosti od vyťaženosti koní alebo poníka. Počas vozenia je možné s dieťaťom cvičiť základné cviky ale vždy v závislosti od schopností dieťaťa.

Členský príspevok na Pedagogicko psychologické jazdenie / 30 minút /       19 eur

Jedná sa o špecializovanú oblasť hipoterapie, kde využívame pedagogické, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické a sociointegratívne ponuky pomocou koňa u detí, dospievajúcich a dospelých s rôznymi postihnutiami alebo poruchami, či preventívne. Nejedná sa o výučbu športového jazdenia, ale o pozitívne ovplyvnenie vývinu, zdravotného stavu. Pedagogicko – psychologické jazdenie na koni je možné len po osobnom stretnutí a konzultácii.

Členský príspevok na Jazdeckú hodinu/kurz sa platí vopred na účet vo VÚB 2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557 / platba musí byť pripísaná na účet v čase začatia jázd/
Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Členský príspevok na Darčekový poukaz /10 hodín/       160 eur

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 7 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí“.
Ideálny darček pre Vašich blízkych. Vkusne upravená darčeková poukážka vhodná ako darček k narodeninám, výročiam či pod stromček. Máte možnosť vybrať si z poukážok publikovaných na stránke len o pár riadkov nižšie, alebo v prípade záujmu je možnosť vyrobiť darčekový poukaz podľa vašich predstáv. Darčekový poukaz vám podľa vášho želania buď pošleme na mail najneskôr do 48 hodín od objednávky alebo vytlačíme a odovzdáme osobne v našej prevádzke podľa dohody. Darčekový poukaz je možné vyrobiť na menší počet hodín, ale cena bude podľa ceny jazdeckej hodiny bez zľavy a v prípade tlače poukazu si účtujeme 1 euro.

Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Postup pri objednaní darčekového poukazu, do emailu info@darkona.sk uvediete: - vybraný vzor poukazu - meno obdarovanej osoby - predpokladaný dátum začatia čerpania jázd

Nezabudnite si stiahnuť a vyplniť tlačivá:

- Potvrdenie pred jazdou - Prihláška na hodiny/kurzy

Tlačivá treba odovzdať /zaslať na mail/ pred prvou jazdou na koni. následne vám poukaz prispôsobíme /teda doň vpíšeme meno obdarovanej osoby a počet hodín/ a zašleme vám ho na email, alebo po prijatí platby vytlačíme na fotopapieri a dohodneme si čas prevzatia.

Úhrada platby na účet:
2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557
/ platba musí byť pripísaná na účet v čase začatia jázd/
Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno obdarovanej osoby.

Poukaz nadobúda platnosť prijatím platby a jeho platnosť je 1 rok od zakúpenia.

 

Členstvo „1“ v OZ DARKONA /mesačne/       40 eur

Odporúčame pre jazdcov vo veku od 10 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí“
Členstvo odporúčame záujemcom nielen o jazdenie na koni, ale aj o starostlivosť / čistenie, sedlanie, kŕmenie či ošetrovanie koní, či vzdelávanie sa v oblasti etológie a celkového manažmentu koní/.

Členstvo je podmienené celoročnou platnosťou, aktivitou pri činnosti OZ DARKONA, výpomocou pri príprave koní na prevádzku alebo ošetrenie koní po prevádzke, minimálne 2x do týždňa. Výhodou členstva je možnosť bezplatného jazdenia na koňoch v závislosti od vyťaženia koní. / minimálne 4 jazdecké hodiny mesačne. / Členstvo sa udeľuje individuálne po osobnom stretnutí. Člen sa zaväzuje k pravidelnej podpore združenia členským príspevkom a pravidelnou aktivitou na činnosti združenia, podaním prihlášky a uhradením členského príspevku po prijatím predsedníctvom OZ DARKONA.

Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Členský príspevok sa platí vopred na účet vo VÚB 2002522557/0200 alebo IBAN
SK2702000000002002522557 // platba musí byť pripísaná na účet v čase začatia jázd/

Členstvo „2“ v OZ DARKONA /mesačne/       110 eur/6hodín

Odporúčame pre jazdcov od 18 rokov do „kedy zdravotný stav dovolí“
Je vhodné pre samostatných, skúsených a spoľahlivých jazdcov, ktorí nemajú dostatok času /napr. pracovné vyťaženie/ na výpomoc v klube, ale hľadajú možnosť pravidelného samostatného jazdenia na koni.

Členstvo je podmienené celoročnou platnosťou. Členstvo sa udeľuje individuálne po osobnom stretnutí.
Jazdec je povinný nás informovať o zrušení hodiny vopred, minimálne 2 hodiny pred začiatkom jazdeckej hodiny. V prípade, že sa jazdec na hodinu nedostaví a neinformuje nás minimálne 2 hodiny pred začatím jazdy, je jazdecká hodina považovaná za odjazdenú.

Členský príspevok sa platí vopred na účet vo VÚB 2002522557/0200 alebo IBAN SK2702000000002002522557
/ platba musí byť pripísaná na účet v čase začatia jázd/

Prevádzka je závislá od poveternostných podmienok a povrchu jazdiarne, v zimných mesiacoch možná len pre skúsených samostatných jazdcov po dohode s vedením OZ DARKONA.

Kurz či darčekový poukaz odporúčame vyjazdiť do troch mesiacov od absolvovania prvej hodiny. Platnosť darčekovej poukážky či jazdeckého kurzu je rok odo dňa zakúpenia.

Radi uvítame každého, koho zaujímajú kone ako také a jazdenie na nich vníma ako spoločnú aktivitu, pri ktorej je dôležitá spokojnosť nielen jazdca ale najmä koňa. Majte, prosím, na pamäti, že v OZ DARKONA jazdíte na koňoch rekreačných, ktorých milujú všetci členovia OZ DARKONA a považujú ich za svojich kamarátov. Naše koníky si v živote prešli rôznymi životnými skúškami a zaslúžia si láskavé a férové zaobchádzanie. Vďaka takému zaobchádzaniu a celkovému manažmentu sa tešia dobrému zdraviu a psychickej pohode a vďaka tomu vám dávajú to najlepšie zo seba a to je vzácny pocit súhry jazdca s koňom. Možno nepodávajú vrcholové výkony na športových kolbiskách, no denne rozdávajú radosť deťom a dospelým, ktorí zavítajú do DARKONA. A to je zasa odmenou pre nás, ktorí sa o činnosť OZ DARKONA staráme. Najväčšou odmenou pre nás, cennejšou ako zlatý pohár a farebná stužka, je úsmev človeka a spokojnosť koní. ĎAKUJEME.