Na začiatku bola Inuška...

..na začiatku bola Inuška... pomáhali sme si navzájom, potrebovali sme jedna druhú...práve Inuška ma naučila, že treba nezištne pomáhať druhým... Za svojho života rozdávala radosť, nádej a vieru nespočetnému množstvu detí i dospelých.. a práve kvôli pomoci druhým sme založili Občianske Združenie DARKONA. pre mnohých je O.Z.DARKONA miestom, kde nájdu pomoc, či už fyzickú, alebo psychickú, kde nájdu podporu...

Pre tých čo Inušku poznali je ale DARKONA najmä miestom, kde nikdy nezabudnú na jej odkaz... dôvera, úcta, trpezlivosť, česť, odvaha, pokora, viera, nádej a láska ...Nech je teda O.Z.DARKONA symbolom, ktorý bude pripomínať Inuškin DAR...DAR KOŇA...

OZ Darkona

OZ Darkona od roku 2004 združuje ľudí so záujmom o kone a pomoc ľudom.
Okrem výcvikových kurzov ponúkame aj pedagogicko-psychologické jazdenie.
Deti aj dospelí sa u nás učia nie len starostlivosti o kone, ale aj zodpovednosti za seba a ostatných a získavajú zdravé sebavedomie potrebné pre uplatnenie vo všetkých oblastiach života.