Žial k 01.05.2014 sme po troch rokoch nútení kvôli neustále rastúcim nákladom zvýšiť cenu za jazdeckú hodinu na 14€, jazdecký kurz na 120€ a 30 minutové vozenie na 8€.

 

Prosíme klientov aby volali na tel. č: 0911 328 107 v čase od 15:00 do 19:00.

Ďakujeme za pochopenie.

..na začiatku bola Inuška...

..na začiatku bola Inuška... pomáhali sme si navzájom, potrebovali sme jedna druhú...práve Inuška ma naučila, že treba nezištne pomáhať druhým...za svojho života rozdávala radosť, nádej a vieru nespočetnému množstvu detí i dospelých.. a práve kvôli pomoci druhým sme založili Občianske Združenie DARKONA. pre mnohých je O.Z.DARKONA miestom, kde nájdu pomoc, či už fyzickú, alebo psychickú, kde nájdu podporu...

Pre tých čo Inušku poznali je ale DARKONA najmä miestom, kde nikdy nezabudnú na jej odkaz...
dôvera, úcta, trpezlivosť, česť, odvaha, pokora, viera, nádej a láska ...Nech je teda O.Z.DARKONA symbolom, ktorý bude pripomínať Inuškin DAR...DAR KOŇA...